NOTA LEGAL

Objecte Social: Sonilab STUDIOS, S.L.

Identificació: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta Web (www.sonilab.com)

Denominació Social: Sonilab STUDIOS, S.L.

Domicili: Crta. Molins de Rei, 131 – 08205 – Sabadell (Barcelona)

Telèfon: 93 712 45 64, e-mail: info@sonilab.com

NIF: B-62102074

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Sonilab STUDIOS, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Sonilab STUDIOS, S.L.

L’accés a la pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de Sonilab STUDIOS, S.L, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

Sonilab STUDIOS, S.L, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària a el contingut d’aquest Avís Legal.

Sonilab STUDIOS, S.L. , Es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

Sonilab STUDIOS, S.L. , No pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és Sonilab STUDIOS, SL , Amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.

Mitjançant l’emplenament de formularis de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a Sonilab STUDIOS, SL,, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis de Sonilab STUDIOS, SL

En cap cas Sonilab STUDIOS, S.L. , Utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Sonilab STUDIOS, S.L. Crta. Molins de Rei, 131 08205 – Sabadell (Barcelona).

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. Sonilab STUDIOS, S.L. entén que des del moment en què un menor accedeix a aquest web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

Sonilab STUDIOS, S.L. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

COOKIES

Aquesta web utilitza cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment podrà utilitzar: estadístiques d’accés, número de visites, última visita, pàgines visitades, URL, domini de procedència, explorador utilitzat, etc.

No obstant això, els usuaris que no vulguin rebre cookies, vulguin eliminar-les o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden desactivar o eliminar aquestes cookies configurant el seu navegador d’Internet.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per Sonilab STUDIOS, S.L. , Per això, Sonilab STUDIOS, S.L. no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP), l’informem que les dades personals facilitades mitjançant l’emplenament dels formularis d’aquest web quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer automatitzat de què és responsable Sonilab STUDIOS, SL

A l’emplenar els formularis del web o facilitar dades a través de qualsevol altre mitjà, sigui postal, telefònic o electrònic, el client consent el seu tractament, entenent conferit el consentiment en els termes previstos en l’esmentada Llei Orgànica 15/1999.

La principal finalitat d’aquest fitxer és la de facilitar la tramitació de les comandes, resoldre les incidències que, si escau, puguin sorgir, la realització d’estudis estadístics, així com l’enviament comunicacions comercials referents a productes o serveis comercialitzats per Sonilab STUDIOS, SL

Sonilab STUDIOS, S.L. assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients.

En tot moment el client té dret a obtenir informació sobre les seves dades personals, rectificar-les o cancel·lar-les mitjançant sol·licitud dirigida a Sonilab STUDIOS, S.L. Crta. Molins de Rei, 131 – 08205 – Sabadell (Barcelona), o bé a l’adreça de correu electrònic info@sonilab.com, en la qual faran constar, per al correcte exercici de el dret, les següents dades: nom i cognoms, petició en la qual es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i indicant la referència “sol·licitud de dades personals”.