COOKIES

Aquesta web utilitza cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment podrà utilitzar: estadístiques d’accés, número de visites, última visita, pàgines visitades, URL, domini de procedència, explorador utilitzat, etc.

No obstant això, els usuaris que no vulguin rebre cookies, vulguin eliminar-les o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden desactivar o eliminar aquestes cookies configurant el seu navegador d’Internet.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per Sonilab STUDIOS, S.L. , Per això, Sonilab STUDIOS, S.L. no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP), l’informem que les dades personals facilitades mitjançant l’emplenament dels formularis d’aquest web quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer automatitzat de què és responsable Sonilab STUDIOS, SL

A l’emplenar els formularis del web o facilitar dades a través de qualsevol altre mitjà, sigui postal, telefònic o electrònic, el client consent el seu tractament, entenent conferit el consentiment en els termes previstos en l’esmentada Llei Orgànica 15/1999.

La principal finalitat d’aquest fitxer és la de facilitar la tramitació de les comandes, resoldre les incidències que, si escau, puguin sorgir, la realització d’estudis estadístics, així com l’enviament comunicacions comercials referents a productes o serveis comercialitzats per Sonilab STUDIOS, SL

Sonilab STUDIOS, S.L. assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients.

En tot moment el client té dret a obtenir informació sobre les seves dades personals, rectificar-les o cancel·lar-les mitjançant sol·licitud dirigida a Sonilab STUDIOS, S.L. Crta. Molins de Rei, 131 – 08205 – Sabadell (Barcelona), o bé a l’adreça de correu electrònic info@sonilab.com, en la qual faran constar, per al correcte exercici de el dret, les següents dades: nom i cognoms, petició en la qual es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i indicant la referència “sol·licitud de dades personals”.