RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
SONILAB STUDIOS, S.L. – B62102074, amb domicili a Carretera Molins de Rei, 131. 08205 Sabadell. Telèfon 937126445 i correu electrònic: admin@sonilab.com

FINALITAT
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de poder fer efectiu el nostre servei, i realitzar-ne la facturació.

LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

DESTINATARIS
Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, SONILAB STUDIOS, S.L. no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

DRETS
Les persones que siguin interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que seran, així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament d’aquestes.